Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens:
Knitting the Now
Almastraat 14
8601 EW Sneek

Verwerking persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.knittingthenow.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.
Privacy en de verzamelde informatie zie punt 6.

2. Cookies .
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom. Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.knittingthenow.com) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Knitting the Now  gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Knitting the Now (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser. (Toets cookies verwijderen en je krijgt informatie hoe dat werkt)

3. Google Analytics Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Knitting the Now gebruik van buttons, linken, en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen Knitting the Now verzameld en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Ik verwerk jouw bestelling en gebruik daarvoor jouw adres. Persoonlijke  gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.

6. Verzamelde informatie UW PRIVACY

Voor een goede behandeling van jouw bestelling is het noodzakelijk dat ik (Raffie Flasch van Knitting the Now), uw adres gegevens gebruik om uw bestelde artikelen op een juiste manier en op het juiste adres te verzenden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Knitting the Now  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
-Jouw bestelling te kunnen verzenden.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een download te doen van onze patronen.
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren;
– Knitting the Now  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Knitting the Now  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

7. Webwinkel software.

De webwinkel is gebouwd met WordPress en Woocommerce. Door gebruik te maken van de website. WordPress en woocommerce gebruikt cookies om de website naar behoren te laten functioneren.  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.  Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan uw gegevens te gebruiken om ondersteuning te bieden bij het goed verlopen van de webshop. Plaatsten van cookies (zie schrijven over cookies)

Webhosting

Celebrate media en I4Hostingbeheer

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Celebrate media en I4Hosting. Zij verwerken verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Celebrate media en i4hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Celebrate media en i4hostingbeheer is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingen en het verzenden van pakketjes.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen. Daarvoor maak ik gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht die Knitting the Now en de klant zijn overeengekomen. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Factuur versturen

Voor de administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart en een administratiekantoor Westendorp te Workum. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart en het administratie kantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart en het administratie kantoor, gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

8. klacht Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.Recht om je toestemming in te trekken.
Wanneer Knitting the Now jouw toestemming heeft gekregen om met jouw persoonsgegevens producten naar je op te sturen, kun je te allen tijde het recht op deze toestemming in trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens voordat je de toestemming producten naar je op te sturen.

10. Wijzigingen.

Het kan zijn dat er tussendoor wijzigingen plaatsvinden in de privacy verklaring wanneer er een verandering komt in de bedrijfsvoering. Ik probeer deze privacy verklaring zo up te date mogelijk te houden.

Knitting the Now
Tav Raffie Flasch

Almastraat 14
8601 EW Sneek

Juni 2023